Gasturbine

Een gasturbine is een apparaat waarin een aantal energieomzettingen plaatsvinden.
Deze energieomzettingen dienen om chemische energie (brandstof) om te zetten in een andere vorm van energie die gebruikt kan worden, zoals kinetische enrgie (beweging), warmte of (indirect) elektriciteit.
Gasturbines worden ook gebruikt als vliegtuigmotor/straalmotor

Opbouw

Een gasturbine bestaat uit drie hoofdonderdelen, de compressor, de verbrandingskamer en de turbine.
De compressor is bedoeld om de aangezogen lucht te comprimeren.
In de verbrandingskamer wordt de in de gecomprimeerde lucht ingespoten brandstof verbrand.
Het ontstane hete gas expandeert in de turbine.

Energie

De energiestromen in een gasturbine zijn als volgt.
De chemische energie (in de brandstof), wordt in de verbrandingskamer omgezet in potentiële energie (temperatuur en druk).
Die potentiële energie wordt, in de straalbuis van de turbine, omgezet in kinetische energie.
Doordat het gas in de turbine continu van richting wordt veranderd, "duwt" het gas de turbineschoepen vooruit.
Hierdoor ontstaat mechanische energie. De rotor van de turbine is aan het draaien gezet.
Het draaien van de rotor (de mechanische energie) wordt voor ongeveer 60% gebruikt voor het aandrijven van de compressor.
In de compressor wordt de mechanische energie omgezet in potentiële energie van de lucht.
De lucht wordt samengeperst, waardoor deze onder druk door de verbrandingskamer gaat.
Het overige 40% wordt gebruikt voor arbeid.
Deze arbeid kan gebruikt worden voor het aandrijven van bijvoorbeeld een generator of een pomp.
De thermische energie die, na de expansie in de turbine, nog in de rookgassen zit, kan gebruikt worden voor het opwekken van stoom.
De stoomketel kan eventueel nog extra worden bijgestookt om de stoomproductie te verhogen.
Als met deze stoom dan een stoomturbine wordt aangedreven met daar achter eventueel een generator, spreken we van een steg installatie.
Indien de stoom (warmte) voor andere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld verwarming, of in een raffinageproces spreken we van een gecombineerd proces of warmte-kracht koppeling.