TURBOPROP

turboprop

Het principe van een turboprop

Een turboprop (voluit: turbopropeler), in het Nederlands 'schroefturbinemotor', is een type vliegtuigmotor
dat speciaal geschikt is voor langzamer vliegende vliegtuigen.
Deze motor lijkt veel op een straalmotor met een extra turbine.Die extra turbine wordt gebruikt om een propeler aan te drijven.
Aangezien een propeller zeer efficiënt is bij lage snelheden, tref je dit motortype vooral aan in kleinepassagiersvliegtuigen en vrachtvliegtuigen.
Omdat propellers niet erg efficiënt zijn bij hogere snelheden wordt dit motortypeniet gebruikt in snellere vliegtuigen.